Công ty TNHH Rtechno Việt Nam, thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân theo mô tả bên dưới. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thiết lập một cơ chế bảo vệ và bằng cách nhận biết, xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân cho tất cả nhân viên.

Quản lý thông tin cá nhân

Luôn bảo vệ thông tin mới của khách hàng và được cập nhật thường xuyên, tránh việc truy cập trái phép để xem thông tin cá nhân làm mất mát, chỉnh sửa thay đổi, nội dung bị rò rỉ, phát tán…Chúng tôi luôn tiến hành bảo trì hệ thống an ninh, phát triển hệ thống quảng lý, tiến hành các biện pháp cần thiết, thực hiện các biện pháp an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng khi cần liên lạc, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc phía bên khách hàng hoặt gởi tài liệu qua mail.

Cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý đúng thông tin cá nhân được nhận từ khách hàng và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi nó thuộc vào điểu khoảng sau đây.
Khi có sự đồng ý của khách hàng.
Khi chúng tôi tiết lộ cho doanh nghiệp được ủy thác để khách hàng thực hiện dịch vụ mong muốn.
Khi cần tiết lộ dựa trên luật pháp và các quy định.

Phần xác nhận lại thông tin cá nhân

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa, thay đổi, xóa thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ liên hệ lại xác nhận và thay đổi.

Tuân thủ pháp luật và các quy định

Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định của Việt Nam. Ngoài ra, việc tuân thủ các tiêu chuẩn khác, chúng tôi sẽ xem xét nội dung của chính sách này khi cần thiết và nỗ lực để cải thiện tốt hơn.

Liên hệ

Để được giải đáp thắc mắc về việc xử lý thông tin cá nhân của công ty, xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

CÔNG TY TNHH R TECHNO VIỆT NAM

107 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
TEL:086-6840-440 FAX:048-629 4-9833
Mail : rtechnovn@r-techno.co.jp